Geen verlaging BTW op fietsen


De regering heeft beslist dat er op fietsen geen verlaging van BTW doorgevoerd zal worden. Het gereserveerde budget zal gebruikt worden om fietsen te promoten.

Ontstaan van wetsvoorstel

Drie jaar geleden (in april 2019) werd in het federaal parlement na een unanieme stemming beslist om de BTW op fietsen (waaronder ook elektrische fietsen en speed pedelec) te verlagen van 21% naar 6%. Dit was een wetsvoorstel van de PS. Het doel was de fiets meer te stimuleren als duurzaam vervoersmiddel. Maar dit wetsvoorstel moest nog voor goedkeuring naar de regering en het Europees Parlement. Eind vorig jaar gaf het Europees Parlement zijn goedkeuring.

Maar door de coronacrisis die bleef aanhouden heeft de regering bovenop de reeds uitgevoerde steunmaatregelen nog extra financiële steun moeten geven aan bepaalde sectoren. Daarbij komt nog de uitbraak van de oorlog in Oekraïne eind februari. Deze oorlog veroorzaakte grote prijsstijgingen op energie en brandstoffen waarbij de regering ook maatregelen moest nemen. Dit alles veroorzaakte 2 miljard extra uitgaven. Het plan voor de BTW-verlaging op fietsen werd daardoor nog niet uitgevoerd.

Het voorstel werd vorige maand door de partij Groen opnieuw aangehaald. Maar vorige week besliste de regering bij de begrotingscontrole om de BTW-verlaging niet door te voeren. Vandaag werd die beslissing formeel bekend gemaakt bij de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad als volgt:

Gezien de budgettaire context heeft de regering beslist om, in het kader van een globale heroverweging van de budgettaire prioriteiten, de tarifaire gunstregeling van 6 procent voor de fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs (…) op te heffen.

Reacties

Sommigen beweren dat een BTW-verlaging op fietsen geen effect zou hebben voor de consument. Fietsfabrikanten voeren in verschillende landen namelijk vaak dezelfde prijzen, waardoor de prijs in de winkel niet noodzakelijk zou verlagen.

De maatregel zou gelden voor elke fiets. Zowel een eerste fiets komt in aanmerking, maar ook een dure racefiets voor een recreatie waarvoor de maatregel eigenlijk niet direct bedoeld is.

Anderen vinden het jammer dat een verlaging van belasting niet kan voor duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets. Op brandstoffen werd op 19 maart een belastingvermindering doorgevoerd.

Nog anderen vinden het dan weer spijtig dat de fiets met 21% BTW aanzien wordt als luxeproduct.

Budget voor promotie van de fiets

Het gereserveerde budget voor de BTW-verlaging bedraagt 80 miljoen euro. Dit budget wordt niet geschrapt. Integendeel, het zal de komende 3 jaar steeds gereserveerd worden. Daarmee wordt een totaal bedrag van 240 miljoen euro voor 3 jaar vrijgehouden. Het zal worden gebruikt om het fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen te promoten. Voorstellen hierbij zijn om de maximale niet-belastbare fietsvergoeding te verhogen, de fietsvergoeding te indexeren en terugbetaling voor woon-werkverplaatsingen met de fiets uit te breiden. Daarvoor is er overleg nodig met de sociale partners dat in mei gepland is.

Meer info

In Sijsele kan je voor de aankoop van een nieuwe fiets en vrijblijvend meer info en advies steeds terecht bij New Reubens Sport (langs Dorpsstraat 47). Deze fietsenzaak is sinds 1982 de gevestigde waarde in de streek voor alle types van fietsen.